„LEGAL CONSULTING”
Kancelaria Radcy Prawnego

Maciej Jopek
O Kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w Rybniku przy ul. Raciborskiej 15. Kancelaria posiada również filię w Czyżowicach, która jest bardzo łatwo dostępna dla Klientów mających miejsce zamieszkania czy też siedzibę w okolicach Wodzisławia Śląskiego, Chałupek etc., jak również Klientów z Republiki Czeskiej, które to podmioty coraz częściej zwracają się o pomoc prawną do Kancelarii.

Kancelaria świadczy również usługi w języku angielskim, a ponadto współpracuje z licznymi specjalistami, w szczególności z doradcami podatkowymi, tłumaczami, jak i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu Kancelaria może zaoferować kompleksowy zakres usług związanych z obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, a w szczególności polegający na sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji podmiotów gospodarczych, dokonywaniu zgłoszeń do KRS, prowadzeniu windykacji, sporządzaniu umów i ich weryfikacji pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta (również w języku angielskim), udziału w negocjacjach etc.

Dodatkowo Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami - radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami - co daje Kancelarii możliwość prowadzenia postępowań sądowych na obszarze całego kraju, jak również zapewnia sprawną obsługę Klienta w postępowaniach sądowych i pozasądowych prowadzonych w różnych regionach Polski.


Aktualności
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż Kancelaria rozpoczęła współpracę z lokalną gazetą "U Nas", która ukazuje się na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Kancelaria podaje, że artykuły ukazujące się w gazecie poświęcone są różnorodnej tematyce, którą zainteresowani są czytelnicy, a w szczególności dotyczą one ochrony praw konsumentów, prawa cywilnego i rodzinnego. Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z artykułami Kancelaria odsyła do ich lektury w miesięczniku "U Nas".

Start strony